• ที่ตั้ง อยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยน
  ของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu) และ เกาะเล็กอื่นๆอีกจํานวนหนึ่ง
 • พื้นที่ 36,197 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะจัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว
 • เมืองหลวง ไทเป (มีประชากรประมาณ 2.646 ล้านคน)
 • ประชากร 23.78 ล้านคน (ข้อมูล 2020) ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น โดยมีชาวเขาพื้นเมืองที่สําคัญ 14 เผ่า ได้แก่ Ami, Atayal, Paiwan, Bunun, Puyuma, Rukai, Tsou, Saisiyat, Yami, Thao, Kavalan, Truku, Sakizaya และ Sediq
 • ประธานาธิบดี   ไช่อิงเหวิน  Tsai Ing-wen (蔡英文)
 • ภูมิอากาศ
  ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-กันยายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 27-38 องศาเซลเซียส (พายุไต้ฝุ่นเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี)
  ฤดูพายุใบไม้ร่วง (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 25 -30 องศาเซลเซียส
  ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 –15 องศาเซลเซียส
  ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 15-24 องศาเซลเซียส
 • ภาษา
  จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ภาษาจีนฮกเกี้ยนแบบไต้หวัน ,ภาษาจีนแคะ,ภาษาออสโตรนีเซียน
 • ศาสนา
  ศาสนาพุทธ, ลัทธิเต๋า,ลัทธิอนุตตรธรรม, ศาสนาตามความเชื่อพื้นเมืองของชาวจีน, ศาสนาคริสต์ ,ศาสนาอิสลาม
 • สกุลเงิน
  ดอลลาร์ไต้หวัน (New Taiwan Dollar) NT$ หรือ TWD
 • ไฟฟ้า A110 / V60 Hz
 • การให้ทิป การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมในไต้หวันตามปกติ ค่าบริการ 10 เปอร์เซ็นต์จะถูกบวกเพิ่มในราคาห้องพักและค่าอาหารในโรงแรมและร้านอาหารต่างๆ
 • แผนที่ไต้หวัน


 • เมืองสำคัญต่างๆ

  ไทเป (Taipei) เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และมีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดของเกาะ

  เกาสง (Kaoshiung) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้และเป็นเมืองใหญ่ อันดับสองของไต้หวัน
  และมีท่าเรือใหญ่ที่มีปริมาณการขนส่ง อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก

  ไถจง (Tai Chung) เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหรรมทางภาคกลางของ ไต้หวัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับสามรองจากเกาสง

  เถาหยวน (Taoyuan) เป็นเมืองอุตสาหกรรมสําคัญของไต้หวันและมีแรงงานไทยอยู่ มากที่สุด

  จีหลง (Keelung) เป็นเมืองท่าที่สําคัญที่สุดทางภาคเหนือ
 • การเดินทาง
  ทางเครื่องบิน มีสายการบินหลายสายให้บริการบิน เส้นทางภายในและภายนอกประเทศ โดยสายการบินที่ ให้บริการระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน
  ได้แก่ กรุงเทพฯ – ไทเป : การบินไทย ไชน่าแอร์ไลน์ อีว่าแอร์ สายการบินเคแอลเอ็ม นกแอร์ ไลอ้อนแอร์
 • การศึกษา
  การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของรัฐ และเป็นส่วนที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก สืบเนื่องจากการเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาพื้นฐาน ประชากรประมาณ 46 เปอร์เซนต์ของช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไปจึงมีการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญาซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซนต์ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาพื้นฐานที่นานขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ(MOE) ได้มีการยึดระยะวลาการศึกษาภาคบังคับจาก 9 ปี เป็น 12 ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2014 ในทุกๆ ปีที่มีการแข่งขันเชิงวิชาการ เช่น วิทยาศาสตร์โอลิมปีกส์นานาชาติ นักเรียนจากไต้หวันมักจะได้รับรางวัลในสาขาต่างๆเสมอ เช่น สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาธรณีศาสตร์ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสูงของไต้หวันมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อการเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

เอเจนซี่เรียนไต้หวัน อยากไป เรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน รีบเล๊ยยย ค่าเรียนสุดคุ้ม ติดต่อสอบถาม เพื่อวางแพลนการเรียนได้เลย!

Inbox คลิก m.me/TaipeiConnectionAgency

บทความอื่นๆ

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างหรือเทศกาลเรือมังกร

วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับ เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างหรือเทศกาลเรือมังกร ปีนี้ ตรงกับวันที่ 25 มิ.ย. วันหยุดติดต่อกัน 5 วัน เพื่อนๆที่กำลัง เรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน และ เรียนต่อไต้หวัน สามารถไปดูกิจกรรมงานแข่งขันพายเรือมังกรฉลองเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยซือต้า NTNU ทุ่มงบ 600 ล้านสร้างหอพักสำหรับ นักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันประกาศว่า เพื่อแก้ไขปัญหาหอพักนักศึกษาไม่เพียงพอต่อความต้องการ NTNU ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 600 ล้านเหรียญไต้หวัน เอเจนซี่เรียนไต้หวัน

รายละเอียด